Regnskabsservice for mindre og mellemstore virksomheder

Minus til Plus regnskabsservice kan hjælpe dig med alle opgaver inden for bogføring og regnskab.
Mange mindre virksomheder bruger uforholdsmæssig meget tid på bogholderiopgaver - en opgave de typisk ikke er uddannet til at løse og som derfor kan føles besværlig, tidskrævende og uoverkommelig.

Lad Minus til Plus være din sparringspartner - få mere tid til at gøre det du er bedst til…...

Opgaverne kan udføres i din virksomhed og på dit økonomisystem eller du kan sende/aflevere materialet hos mig, og bogføringen foretages i Minus til Plus økonomisystem - Navision C5.

Uanset om du har brug for assistance på kort eller længere sigt, og uanset opgavens størrelse er du velkommen til at kontakte mig og høre nærmere om, hvorledes vi mest optimalt løser netop dine bogførings- og regnskabsopgaver.

Venlig hilsen

Marlene B. Jørgensen, HD-R